Tyto stránky použivájí cookies
Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.
Nastavení
Znak městské části Brno-Černovice

Brno
Černovice

Logo města Brna

Podání žádosti o byt

Kdo může žádost podat? 

Žadatel musí být v době podání žádosti zletilý. Nesmí vlastnit byt, bytový ani rodinný dům. Výjimkou může být, pokud prokáže, že svou nemovitost ze závažných důvodů nemůže používat. Může být nájemcem bytu v majetku města Brna, jestliže nabídne jeho uvolnění. Žádost mohou podat také cizí státní příslušníci, kteří mají na území ČR povolen trvalý pobyt. Žadatelé, kteří mají u města dluh na nájemném, mohou podat žádost o sociální byt s komplexní podporou. Kompletní seznam podmínek najdete v Pravidlech pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna.

Co je potřeba doložit? Každý typ bydlení má na dokumenty k žádosti vlastní požadavky. Většina požaduje doložit:

  • Nájemní smlouvu a evidenční list současného bydliště
  • Potvrzení o příjmech (zaměstnání, důchod, rodičovská dovolená)
  • Výpis z katastru nemovitostí
  • Ověřenou kopii oddacího listu nebo dokladu o registrovaném partnerství
  • Ověřené kopie rodných listů dětí
  • Potvrzení od lékaře vyžadují byty v domech s pečovatelskou službou a byty pro zdravotně hendikepované

Platí se za dokumenty, které potřebuji? U většiny dokumentů si vystačíte s kopiemi. Jedinými zpoplatněnými úkony jsou výpisy z katastru nemovitostí, případně úředně ověřené podpisy a kopie, které však nejsou vyžadovány všude.

Nezapomeňte hlásit důležité změny, jako je změna bydliště nebo narození dítěte. Stejně tak prodloužení žádosti, vyžaduje-li to typ bytu, o který žádáte.

Potřebuji zařídit.