Co se děje v Černovicích?

Životní podmínky 2023 – výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v roce 2023 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2023“ (EU-SILC). Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 […]

Rozpočet na rok 2023 schválili zastupitelé jako vyrovnaný

Poslední zasedání zastupitelstva v roce se tradičně nese v duchu schvalování rozpočtu na následující rok. Ne jinak tomu bylo na zasedání 19. prosince 2022, kdy na své 2. schůzi diskutovali zastupitelé rozpočet, který byl vyvěšen na úřední desce od začátku prosince. „Rozpočet jsme schválili jako vyrovnaný s příjmy i výdaji ve výši 119 282 tisíc korun. Ze státního rozpočtu […]

Pozvánka na Černovický ples

Nová plesová sezóna klepe na dveře a my jsme rádi, že po dvouleté vynucené přestávce vás můžeme opět pozvat na náš Černovický PLES

PF 2023

Přejeme vám všem klidné a veselé vánoční svátky a všechno dobré v novém roce!

Informace k místnímu referendu

Vážení občané, do schránek jste dostali výzvu k podepsání listiny k návrhu na vyhlášení místního referenda ohledně Pískovny Černovice. Vyhlašovatelem této spontánní akce není vedení Radnice MČ Černovice, ale skupina občanů městské části.  Vedení radnice se neztotožňuje s předkládanými skutečnostmi, která jsou pouze částečná. V tuto chvíli se zatím s městem Brnem ani nezačalo jednat. Jak začnou vyjednávání, budeme toto vše diskutovat […]

Rozsvícení vánočního stromu

Přijďte si s dětmi zazpívat a naladit se na vánoční atmosféru. Ve středu 7.12. v 16 hod. vás srdečně zveme před ZŠ Řehořova na rozsvícení vánočního stromu. S vánočními koledami vystoupí děti z našich mateřských školek: Štolcova, El. Krásnohorské, Kneslova a ZUŠ Charbulova. Jako host vystoupí Kristýna Šebková.Zahřát se můžete nejen při zpěvu, ale také […]

Informace k volbě prezidenta České republiky

Volba prezidenta ČR se koná na území ČR v pátek 13. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 14. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.Případné druhé kolo se koná v pátek 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 hodin […]

Daň z nemovitých věcí vyřešíte v Brně na jednom místě.

V rámci zjednodušení výkonu správy a centralizace agendy daně z nemovitých věcí bude od ledna 2023 tato daň pro všechny poplatníky s bydlištěm či sídlem v Brně spravována na jednom místě, a to na Územním pracovišti Brno IV (ulice Rybníček). Všechny fyzické i právnické osoby, které bydlí nebo sídlí na území města Brna, se tak […]

Brno-Černovice
8 tis.
přibližný počet obyvatel

rok 1304
nejstarší zmínka

Víte, jak postupovat v různých životních situacích?

Zajímají Vás výběrová řízení, veřejné zakázky, jednání zastupitelstva, kdo je ve vedení městské části, informace z jednotlivých odborů nebo telefony na jednotlivé úředníky? To vše a mnoho dalšího zde najdete.

logo mobilního rozhlasu
logo Audit familyfriendlycommunity
logo společnosti Pískovna Černovice spol. s r.o.