Tyto stránky použivájí cookies
Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.
Nastavení
Znak městské části Brno-Černovice

Brno
Černovice

Logo města Brna

CzechPOINT

Vyřizování dokladů na CzechPOINT

Czech POINT znamená Český Podací Ověřovací a Informační Národní Terminál. Jedná se o kontaktní místo veřejné správy, poskytující občanům zejména ověřené údaje vedené v centrálních registrech, jako jsou rejstřík trestů, obchodní rejstřík nebo registr živnostenského podnikání.

Jedním z cílů zavádění je zrychlit a zpřístupnit služby občanům. Proto se postupně vytváří rozsáhlá a snadno dostupná síť poboček Czech POINTů, která odbourává někdejší zdlouhavé cestování po úřadech a sjednocuje různá vyřizování na jedno místo.

Czech POINT v současnosti nabízí

 • výpis z katastru nemovitostí
 • výpis snímku z katastrální mapy
 • výpis z veřejného rejstříku (obchodní, spolkový, nadační, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, rejstřík obecně prospěšných společností)
 • výpis z živnostenského rejstříku
 • výpis z rejstříku trestů
 • výpis z rejstříku trestů právnických osob
 • přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
 • žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb.
 • výpis z bodového hodnocení řidiče
 • vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • výpis z insolvenčního rejstříku
 • datové schránky
 • autorizovaná konverze dokumentů
 • základní registry
 • zprostředkování identifikace (fyzické a právnické osoby)

Pomůžeme Vám

Helena Bohatová

tel. 548 129 811

e-mail: bohatova.helena@cernovice.brno.cz

Úřední hodiny CzechPOINT

Po:    8.00 – 12.00    13.00 – 17.00    

St:    8.00 – 12.00    13.00 – 17.00

Upozornění
Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT jsou primárně určeny pro použití na území České republiky. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro vaší listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné získat jí u vlastníka dané agendy (např. výpis z KN na příslušném katastrálním pracovišti, výpis z RT přímo na Rejstříku trestů).