Tyto stránky použivájí cookies
Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.
Nastavení
Znak městské části Brno-Černovice

Brno
Černovice

Logo města Brna

Znak a vlajka

Znak

V polovině února 2023 prezentoval Magistrát města Brna nové podoby znaků brněnských městských částí. 

U jednotlivých symbolů našeho znaku došlo k nepatrným změnám. Tyto symboly zde vyjadřují vinohradnictví, zemědělství (přírodu) avodu. Podle některých autorů kolečko vyjadřuje význam studní v životě středověké vesnice. Současná interpretace dvou postranních rostlinných motivů představuje dvě části naší městské části, Staré a Nové Černovice. Původní autor černovického znaku vycházel z historické podoby zdejší pečetě, ale do svého návrhu vložil počátkem devadesátých let své a dobové grafické představy. Podobně tak postupovali i další autoři v jednotlivých městských částech. Hlavní prvek našeho znaku je vinařský nůž (v jihomoravské dobové němčině Rebmessa), který mají ve znaku také městské části Kníničky, Komín, Medlánky, Ořešín, Řečkovice – Mokrá Hora a Slatina. Jeho podoba je nyní po úpravách sjednocena, tak jako u jiných symbolů. Grafická podoba znaků není v rámci Brna tak roztříštěná jako v minulosti a také graficky lépe vyznívá. Při tvorbě znaků je třeba vycházet z heraldických pravidel, jež mají staletí trvající tradici. 

Současné znaky vycházejí z někdejších pečetí, jež se ve středověku používaly k ověření pravosti a tím i platnosti dobových písemností. Pro šlechtické a církevní znaky se vžil pojem erb, pro průmyslové znaky firemní značka, nově se i v dalších případech používá pojem logo. Jeden z měšťanských majitelů jednoho černovického dvora, používal ve středověku původně ve svém znaku pětiramennou lilii. Teprve později v polovině 17. století se v černovické pečeti objevily současné symboly. Povinností spravovat vesnickou pečeť bylo jedním z hlavních úkolů rychtáře. Původní znak tvořil španělský štít s ozdobnou obrubou, ve středu s vinařským nožem, dvěma rostlinnými motivy a kolečkem. Po stranách znaku a nad ním byly ozdobné vlny s kruhovým nápisem Sigilum des Gemein Czernowitz. Postupem času se ukázalo používání pečetí jako nepraktické a bylo od 19. století nahrazeno při úředních administrativních aktech razítky. 

Současné používání jednotlivých brněnských znaků je vyjádřením vrácení identity městských částí, jež byla po roce 1919, kdy vzniklo tzv. Velké Brno a především po roce 1948, potlačována. V současné době v Černovicích má svůj znak také Psychiatrická nemocnice, kde hlavním markantem  je květ čemeřice.

Ing. Petr Kopečný


Znak městské části


Vlajka

V roce 1992 byla také vyhlášena soutěž na tvorbu znaku Černovic. Vítězný návrh obsahoval i znak Černovic, ale po jednáních s pracovní skupinou magistrátu byl znak odstraněn. Zřejmě proto tam kromě modrého a bílého pruhu zůstal i pruh černý. 

Vlajka městské části