Tyto stránky použivájí cookies
Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.
Nastavení
Znak městské části Brno-Černovice

Brno
Černovice

Logo města Brna

Platba nájemného

Preferujeme platbu v bezhotovostním režimu a to takto:

  • platba přes inkasní středisko – SIPO,
  • platba bankovním převodem na účet bytového odboru č. 6873580267/0100 s příslušným variabilním symbolem, který vám na požádání sdělíme na tel. č. 548 129 842 či e-mailu: kocourkova.zuzana@cernovice.brno.cz
  • platba poštovní poukázkou typu A na kontaktních místech České pošty (poštovní poukázku je možno získat na bytovém odboru, případně na poště),
  • Ve výjimečných případech lze přijmout i hotovostní platbu po předchozí domluvě s pokladní bytového odboru, tel. 548 129 842.

Vyplácení přeplatků na vyúčtování záloh na energie a služby příslušného roku bude prováděno zavedeným postupem. Proplácení příspěvků na zařizovací předměty podle schválených pravidel bude probíhat do výše 2 000 Kč proplacením v hotovosti na pokladně bytového odboru. Příspěvky nad 2 000 Kč budou vypláceny převodem na bankovní účet, popřípadě poštovní poukázkou typu B.