Formuláře

Krizové situace v rodinách s dětmi

  Místní poplatek z pobytu

  Místní poplatek ze psů

  Návrh na projednání přestupku

   Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení

   Ohlášení stavby

   Ověřování pravosti podpisu a ověřování shody opisů nebo kopie s listinou

    Oznámení o užívání stavby

    Oznámení o užívání veřejného prostranství

     Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem

     Oznámení změny počtu osob v bytě

      Oznámení změny v užívání

      Pořádání sportovních a kulturních podniků

       Přechod nájmu

       Sociální a výchovné problémy nezletilých (do 15 let, mladistvých do 18 let)

        Ustanovení zvláštního příjemce důchodu

         Užívání veřejného prostranství

         Vydání rybářského lístku

         Výměna bytů

         Žádost o byt zvláštního určení – byt v domě s pečovatelskou službou

         Žádost o povolení k odběru podzemních vod

         Žádost o povolení k předčasnému užívání

         Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

         Žádost o povolení stavebních úprav v bytě

         Žádost o povolení tomboly

         Žádost o povolení zkušebního provozu

          Žádost o pronájem bytu

          Žádost o rozšíření nájemní smlouvy

          Žádost o stavební povolení

          Žádost o stavební povolení studny

          Žádost o užívání veřejného prostranství (zeleně)

          Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele

          Žádost o změnu nájemní smlouvy z důvodu trvalého opuštění domácnosti jedním z nájemců