Schválený rozpočet 2018 – MŠ, Brno, Kneslova 7, p.o.