Dotace na projekty v oblasti sociální a zdravotní

Cílem dotace je podpora aktivit v následujících dotačních oblastech:
– Sociální a zdravotní oblast (např. sociální poradenství, služby sociální prevence – senioři, děti a mládež ohrožená společensky nežádoucími jevy, rodiny s dítětem/dětmi, služby sociální péče, podpora osob se zdravotním znevýhodněním, služby mateřských center, apod.)