Tyto stránky použivájí cookies
Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.
Nastavení
Znak městské části Brno-Černovice

Brno
Černovice

Logo města Brna

Rozpočet na rok 2023 schválili zastupitelé jako vyrovnaný

Poslední zasedání zastupitelstva v roce se tradičně nese v duchu schvalování rozpočtu na následující rok. Ne jinak tomu bylo na zasedání 19. prosince 2022, kdy na své 2. schůzi diskutovali zastupitelé rozpočet, který byl vyvěšen na úřední desce od začátku prosince.

„Rozpočet jsme schválili jako vyrovnaný s příjmy i výdaji ve výši 119 282 tisíc korun. Ze státního rozpočtu a od města Brna jsme získali 53 milionů korun, z čehož je vyhrazených 4,7 milionu korun na investiční a neinvestiční akce městské části v roce 2023. Vlastní příjmy městské části spolu s financováním pak činí 66 milionů korun,“ uvedla starostka Petra Quittová.

Jak doplnila a jak si můžete přečíst i v přiložené tabulce, na neinvestiční výdaje půjde celkem 69 milionů korun, investiční výdaje jsou pak 50 milionů korun, což představuje 42 % celkových výdajů.

Mezi neinvestiční výdaje patří například vydávání Černovin, podpora sportu a dalších aktivit, dotace, ochrana přírody a krajiny včetně pracovní čety, sociálně-právní ochrana dětí atd. Nejvíce peněz jde pak do školství či dopravy.

A jaké nejvýznamnější investiční akce čekají městskou část v roce 2023?

„I tady jde značná část peněz do školství. Opravovat budeme kotelnu v havarijním stavu na MŠ Kneslova, v MŠ Elišky Krásnohorské pořídíme nové venkovní žaluzie do oken, na ZŠ Řehořova se chystáme k oplocení pozemku školy k veřejnému dětskému hřišti směrem k parku, který je také v havarijním stavu. To vše za 2,3 milionu korun,“ prozradila místostarostka Mirka Wildamnnová.

Více než 4 miliony korun půjde na skatepark a rekonstrukci Areálu zdraví v Kneslově ulici.

Téměř 38 milionů korun bude mít k dispozici bytový odbor na modernizaci bytových jader Turgeněvova 4 a 6, Olomoucká 156, Přední 7, Blachoutová 7 a na Spodním sídlišti se připraví projektová dokumentace na modernizaci bytových jader.

V letošním roce půjde 2,7 milionu korun také na realizaci sadu Turgeněvova, pořízení velké sekačky pro pracovní četu. Změny čekají i na podatelnu úřadu, kde dojde k úpravám za 1,5 milionu.