Tyto stránky použivájí cookies
Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.
Nastavení
Znak městské části Brno-Černovice

Brno
Černovice

Logo města Brna

Pozvánka na 8. zasedání zastupitelstva městské části

V souladu s ustanovením § 92 odst. 1 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů

SVOLÁVÁM

 8. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Černovice,

které se bude konat v pondělí 11.03.2024 v 18:00 

v hostinci Slunečnice, Faměrovo náměstí 17, Brno.

____________________________________________________________________________

Navržený program zasedání:

 1. Zahájení
 2. Schválení ověřovatelů zápisu
 3. Schválení programu
 4. Dotazy, podněty a připomínky občanů
 5. Kontrola úkolů (Mgr. Zdeněk Opálka)
 6. Zápis z 8. jednání Kontrolního výboru ZMČ Brno-Černovice (Antonín Pavlica)
 7. Zápis ze 7. schůze Finančního výboru ZMČ Brno-Černovice (Mgr. Veronika Doubková)
 8. Rozpočtové opatření č. Z1/2024 (RMČČ)
 9. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek (RMČČ)
 10. Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 9/2017, o pravidlech pro pohyb psů ve znění pozdějších vyhlášek (RMČČ)
 11. Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2020, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích (RMČČ)
 12. Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění pozdějších vyhlášek (RMČČ)
 13. Žádost o odkup nebytového prostoru v domě Olomoucká 432/144, Brno (RMČČ)
 14. Žádost o vyjádření k návrhu prodeje pozemků parc. č. 267 a parc. č. 268, vše v k.ú. Černovice, Správě železnic, státní organizaci (RMČČ)
 15. Žádost o vyjádření k prodeji pozemku parc. č. 2947/9 v k. ú. Černovice společnosti Správa železnic, státní organizace (RMČČ)
 16. Dodatky ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací (RMČČ)
 17. Dotazy, podněty a připomínky členů ZMČČ
 18. Závěr

 

Zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Černovice je veřejné a je z něj pořizován videozáznam, 

který bude následně zveřejněn na webových stránkách MČ.


Bc. Petra Quittová

starostka