Tyto stránky použivájí cookies
Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.
Nastavení
Znak městské části Brno-Černovice

Brno
Černovice

Logo města Brna

Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva městské části

V souladu s ustanovením § 92 odst. 1 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů,

SVOLÁVÁM

7. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Černovice, 

které se bude konat v pondělí 18.12.2023 v 18:00 h

v hostinci Slunečnice, Faměrovo náměstí 17, Brno.


Navržený program zasedání:

 1. Zahájení
 2. Schválení ověřovatelů zápisu
 3. Schválení programu
 4. Dotazy, podněty a připomínky občanů
 5. Kontrola úkolů (Mgr. Opálka)
 6. Zápis z 6. a 7. jednání Kontrolního výboru ZMČ Brno-Černovice (Antonín Pavlica)
 7. Zápisy z 5. a 6. schůze Finančního výboru ZMČ Brno-Černovice (Mgr. Veronika Doubková)
 8. Návrh rozpočtu městské části Brno–Černovice na rok 2024 (RMČČ)
 9. Harmonogram schůzí rad a jednání zastupitelstva (RMČČ)
 10. Návrh na dispozici s majetkem města - prodej pozemku pod garáží p.č. 1759 v k.ú. Černovice (RMČČ)
 11. Vyjádření k využití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku p.č. 1578 v k.ú. Černovice (RMČČ)
 12. Žádost o vyjádření MČ Brno-Černovice k záměru odkoupení objektu Kneslova 5 v Brně (RMČČ)
 13. Návrh na dispozici s majetkem města – prodej pozemků p.č. 2722/5, 2722/22, 2722/24, 2768/4, 2769/10, 2769/11, částí pozemků p.č. 2952/2, 2952/4, 2952/6 a pronájem částí pozemků p.č. 2952/4, 2952/6, 2722/1, 2722/16, vše v k.ú. Černovice (RMČČ)
 14. Návrh na dispozici s majetkem města – prodej pozemku pod garáží p.č. 1800 v k.ú. Černovice (RMČČ) 
 15. Návrh na dispozici s majetkem města – prodej pozemku pod garáží p.č. 1610 v k. ú. Černovice (RMČČ)
 16. Záměr prodeje volné vymezené jednotky č. 16 v domě Zvěřinova 162/7, Brno formou elektronické aukce (RMČČ)
 17. Záměr prodeje volné vymezené jednotky č. 5 v domě Zvěřinova 160/3, Brno formou elektronické aukce (RMČČ)
 18. Změna zakladatelské listiny společnosti Pískovna Černovice, spol.s.r.o. (RMČČ)
 19. Dotazy, podněty a připomínky členů ZMČČ
 20. Závěr


Zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Černovice je veřejné a je z něj pořizován videozáznam,

který bude následně zveřejněn na webových stránkách MČ.


                                   

Bc. Petra Quittová

starostka