Tyto stránky použivájí cookies
Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.
Nastavení
Znak městské části Brno-Černovice

Brno
Černovice

Logo města Brna

Pozvánka na 6. zasedání zastupitelstva městské části

V souladu s ustanovením § 92 odst. 1 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů,

SVOLÁVÁM

 6. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Černovice,

 které se bude konat v pondělí 18.09.2023 v 18.00 hod.

 v Hostinci Slunečnice, Faměrovo náměstí 17, Brno.

 

Navržený program zasedání:

 1. Zahájení
 2. Schválení ověřovatelů zápisu
 3. Schválení programu
 4. Dotazy, podněty a připomínky občanů
 5. Kontrola úkolů (Mgr. Opálka)
 6. Zápis z 5. jednání Kontrolního výboru ZMČ Brno-Černovice (Antonín Pavlica)
 7. Zápis ze 4. schůze Finančního výboru ZMČ Brno-Černovice (RMČČ)
 8. Střednědobý výhled rozpočtu městské části Brno-Černovice na období 2025-2029 (RMČČ)
 9. Rozpočtové opatření č. Z1/2023 (RMČČ)
 10. Vratka nedočerpané části investiční zápůjčky z rozpočtu města Brna (FBV) na modernizaci bytových jader včetně výměny stoupaček a aktualizovaný splátkový kalendář  (RMČČ)
 11. Návrh na změnu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 32/2022,           o místních poplatcích (RMČČ)
 12. Zpráva o stavu bytového hospodářství městské části Brno-Černovice (RMČČ)
 13. Hospodářský výsledek Bytového odboru MČ Brno-Černovice za rok 2022 (RMČČ)
 14. Přechod pro chodce na pozemní komunikaci v ulici Olomoucká (RMČČ)
 15. Zpráva o hospodaření společnosti Pískovna Černovice, spol. s r.o. za rok 2022 (RMČČ)
 16. Volba místopředsedy Finančního výboru (Bc. Quittová)
 17. Dotazy, podněty a připomínky členů ZMČČ
 18. Závěr


Zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Černovice je veřejné a je z něj pořizován videozáznam, 

který bude následně zveřejněn na webových stránkách MČ.


 

Bc. Petra Quittová

starostka