Tyto stránky použivájí cookies
Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.
Nastavení
Znak městské části Brno-Černovice

Brno
Černovice

Logo města Brna

PhDr. Věra Kovářů 1932–2023

Mimořádně vám přinášíme vzpomínku na paní PhDr. Věru Kovářů, která náhle zemřela dne 10. května ve věku úctyhodných 91 let.

Řadu let byla černovickou zastupitelkou a nezapomenutelným člověkem, který pro naši městskou část hodně vykonal. Za celé vedení vyjadřujeme rodině paní Kovářů upřímnou soustrast. A přinášíme na ni krátkou vzpomínku.

Paní Věra Kovářů se narodila 7. května 1932 a do paměti lidí vstoupila jako významná památkářka, etnografka a organizátorka folklórních festivalů. Po maturitě na brněnském gymnáziu studovala v letech 1950–1955 národopis a hudební vědu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde roku 1978 obhájila titul PhDr. S neutuchajícím elánem a energií sobě vlastní usilovala na Národním památkovém ústavu o záchranu památek lidového stavitelství, spolupracovala s významnými výzkumnými etnografickými institucemi, zejména pak se Slováckým muzeem v Uherském Hradišti, a podílela se na vydávání řady odborných textů, článků a publikací.

Donedávna působila v Památkové radě Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Kroměříži a české sekci Mezinárodní rady organizátorů folklórních festivalů a lidového umění.

Vedle svého odborného zaměření se Věra Kovářů po celý život věnovala folklóru, zejména pak tanci. Byla členkou několika souborů, například Poľana, Bartošův soubor lidových písní a tanců, Kašava, kde nejdříve působila jako zpěvačka a tanečnice, a kde také nalezla svého celoživotního partnera. Po celý život se snažila udržovat zdroje lidové kultury na Moravě, bez ohledu na to, zda šlo o architekturu, krajinu, zvyky, folklór či lidové umění. (zdroj: npu.cz)