Tyto stránky použivájí cookies
Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.
Nastavení
Znak městské části Brno-Černovice

Brno
Černovice

Logo města Brna

Oznámení o připravované opravě komunikace na ul. Krausova

Vážení občané,
rádi bychom Vás informovali o připravované opravě komunikace na ulici Krausova, která bude probíhat od 3. června 2024 do 31. října 2024. 

Investor: Brněnské komunikace a.s.

Harmonogram rekonstrukce:
Rekonstrukce bude probíhat ve třech etapách. Plány jednotlivých etap naleznete ZDE.

Dopravní a stavebně-technické řešení:
Návrh řešení je výsledkem komplikovaného kompromisu mezi požadavky na funkční využití uličního prostoru, normovými požadavky a požadavky jednotlivých dotčených orgánů a správců inženýrských sítí. Tento návrh byl souhlasně projednán a odsouhlasen všemi dotčenými orgány a správci inženýrských sítí.

Organizace dopravy:
Dopravní řešení vychází ze stávající organizace dopravy v okolních ulicích. Zjednosměrnění částí ul. Krausova umožní doplnit parkovací místa i tam, kde dnes není možné parkovat.

Současný stav: 44 parkovacích míst + 1 ZTP
Nový stav: 53 parkovacích míst + 2 ZTP

Bezpečnost a pohodlí:
Cílem uspořádání jednotlivých funkčních ploch je zajistit, aby uliční prostor splňoval všechny požadavky:

Chodníky a přechody: 
Doplněny pro zajištění bezpečného pohybu pěší dopravy podél ul. Krausova i kolmo směrem k ul. Cornovova.

Parkovací plochy: 
Navrženy i v místech, kde se podle platné legislativy dnes parkovat nesmí, pokud to stavební uspořádání umožňuje.

Odpadové hospodářství: 
Zřízena nová, komfortnější a estetičtější místa pro umístění nádob na tříděný odpad.

Věříme, že tato rekonstrukce přispěje ke zlepšení kvality života v této lokalitě a děkujeme za Vaši trpělivost a pochopení.

Bližší informace najdete ZDE