Tyto stránky použivájí cookies
Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.
Nastavení
Znak městské části Brno-Černovice

Brno
Černovice

Logo města Brna

Ocenění pro ředitele ZŠ Kneslova

Při příležitosti Dne učitelů město Brno ocenilo ředitele ZŠ Kneslova v Brně-Černovicích Mgr. Miroslava Hrdlika za dlouholetou vynikající pedagogickou činnost, kterou vykonává už 42 let. 

„Jako žákyně ZŠ Kneslova si ještě dnes pamatuji, jak k nám nastoupil mladý učitel, který nás učil přírodopis a trápil nás v tělocviku. Byl mladým a energickým nastupujícím kantorem a vzpomínám si, že nám – tehdejším puberťákům - prostě rozuměl. To, že se stane ředitelem a já s ním budu z funkce místostarostky a členky školské rady spolupracovat, to jsem si opravdu nepomyslela. Jsem ráda, že se školská rada shodla na jeho nominaci, vedení městské části toto jednohlasně odsouhlasilo a 28. 3. 2023 převzal ocenění Učitel roku 2023. Myslím, že všichni absolventi ZŠ Kneslova mohou být na svého učitele a ředitele náležitě hrdí,“ zavzpomínala místostarosta Mirka Wildmannová.

Mgr. Miroslav Hrdlík věnoval celý svůj profesní život (42 let pedagogické praxe) výchově a vzdělávání žáků, od roku 1980 jako učitel a od roku 1996 jako ředitel. Podstatnou měrou se tak zasloužil o její modernizaci a rozvoj do současné podoby. V roce 1980 nastoupil na ZŠ Kneslova jako učitel s odbornou kvalifikací pro výuku přírodopisu a tělesné výchovy. Tyto předměty zde vyučuje až do současnosti.

V roce 1996 se ujal funkce ředitele školy a působí v ní úspěšně už 27. rokem. Celou svou, dnes již 42 let dlouhou profesní kariéru, strávil v naší škole a zasloužil se o její současnou podobu moderní

vzdělávací instituce 21. století. Sám po celou dobu pracuje na svém profesním růstu, zvyšuje si kvalifikaci účastí na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, funkčním studiem pro řídící pracovníky a dalšími manažerskými kurzy. Všechny tyto poznatky pak využívá jak v praxi učitele, tak i jako ředitel. Ke svým kolegům a kolegyním je vždy vstřícný, kdykoliv je připraven poskytnout radu či pomoc nejen odbornou a metodickou, ale i přátelskou a lidskou. Těší se oblíbenosti mezi žáky, a to díky jeho přístupu k výuce, která je vždy nejen poučná, ale i zábavná. Využívá moderní a inovativní metody výuky. Také mezi rodičovskou veřejností má velmi dobré jméno, především pro svou přirozenou autoritu a ochotu citlivě vyřešit případné problémy.

Závěrem lze říct, že pan Mgr. Miroslav Hrdlík je jednou z nejvýraznějších a nejvýznamnějších osobností v celé historii školy.