Tyto stránky použivájí cookies
Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.
Nastavení
Znak městské části Brno-Černovice

Brno
Černovice

Logo města Brna

Nový web Bezpečnější Brno

Od března naleznete na adrese https://bezpecnejsi.brno.cz/ nové webové stránky. Jejich cílem je poskytnout občanům informace nebo pomoc v situacích souvisejících s bezpečností, kriminalitou nebo různými formami rizikového chování.
Stránky jsou rozčleněny do 7 oblastí. V těchto oblastech jsou k dispozici základní informace pro orientaci v problematice, preventivní doporučení i kontakty na odbornou pomoc. Celkově je zde zpracováno zhruba 20 témat (vandalismus, šikana, závislosti, nález injekčního materiálu, kyberkriminalita apod.).
V sekci Aktuality najdete pozvánky na různé chystané akce či informace z již uskutečněných aktivit. Rovněž zde jsou novinky z oblasti prevence.
Pokud zájemce nenajde dostatečnou informaci, má možnost se obrátit telefonicky nebo pomocí e-mailové adresy – bezpecnejsi@brno.cz na pracovníky Koordinačního centra prevence (Odboru sociální péče, MMB) pro další doplnění či nasměrování. 
Součástí stránek jsou i další zajímavé informace (vybraná legislativa, projekty, výzkumy, dokumenty, data apod.), ale také odkazy na instituce (spolupracující organizace, krizové řízení, IZS apod.).