Znak a vlajka městské části

Současný znak Černovic vychází z dochované historické pečeti, která je datována do druhé poloviny 17. století. V pečetním poli je vidět španělský štít a v něm obrácenou vztyčenou radlici. Po stranách radlice se nachází dvě květiny. Každá z nich má pětilistý květ a pět listů. Na pečeti byl nápis +SIGILVM · DER · GEMEIN · ZERNAWITZ.

Na základě pečeti byl vytvořen znak, který se používá od roku 1992. Modrá barva štítu odkazuje k místní kvalitní podzemní vodě, která se nachází v artézských studních. Radlice s květinami symbolizují zemědělství jako tradiční činnosti sloužící k obživě místních obyvatel v minulosti. Dvě květiny pak vyjadřují Staré a Nové Černovice. Kotouč, který bývá tradičně malován po radlicí, má být značkou studně.

Znak městské části

Vlajka

V roce 1992 byla také vyhlášena soutěž na tvorbu znaku Černovic. Vítězný návrh obsahoval i znak Černovic, ale po jednáních s pracovní skupinou magistrátu byl znak odstraněn. Zřejmě proto tam kromě modrého a bílého pruhu zůstal i pruh černý.

Vlajka městské části