Psychiatrická nemocnice na Odbor finanční a vnitřních věcí