Voličský průkaz

Žádost o vydání voličského průkazu je možné podávat ode dne vyhlášení voleb

  • v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče
  • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky
  • osobně.  

Prvním dnem, kdy může nejdříve úřad předat voličský průkaz je (informace budou průběžně doplněny).

Konec lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu poštou nebo datovou zprávou je (informace budou průběžně doplněny).           

Konec lhůty pro osobní podání žádosti o vydání voličského průkazu je (informace budou průběžně doplněny).