Voličský průkaz

Žádost o vydání voličského průkazu je možné podávat ode dne vyhlášení voleb

  • v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče
  • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky
  • osobně.  

Prvním dnem, kdy může nejdříve úřad předat voličský průkaz je 29.12.2022.

Konec lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu poštou nebo datovou zprávou je 6.1.2023 v 16 hod., pro případné 2. kolo je konec lhůty 20.1.2023 v 16 hod.           

Konec lhůty pro osobní podání žádosti o vydání voličského průkazu je 11.1.2023 v 16 hod., pro případné 2. kolo je konec lhůty 25.1.2023 v 16 hod.