Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí

Volby do zastupitelstev obcí se budou konat v pátek 23. září 2022 od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu 24. září 2022 od 8.00 do 14.00 hod.

V MČ Brno-Černovice proběhnou volby v těchto sedmi volebních okrscích:       

Volební okrsek č. 4001 – sídlo v Základní škole Kneslova 28

– telefonní kontakt v době konání voleb 601 559 051

ulice: Húskova sudá (mimo č. 2), Kneslova, Krausova

Volební okrsek č. 4002 – sídlo v Základní škole Kneslova 28

– telefonní kontakt v době konání voleb 601 559 051

ulice: Bolzanova 57, 61, 70 – 74, Cornovova, Olomoucká 146 – 176 a 61a – 111, Turgeněvova

Volební okrsek č. 4003 – sídlo v Sociálním domě Charbulova 86

– telefonní kontakt v době konání voleb 601 559 052

ulice: Bolzanova 31 – 68 (mimo č. 57 a 61), Kotkova, Olomoucká 80 – 144 sudá, Olomoucká 15 – 57 lichá, Slámova, Spáčilova, Životského 2

Volební okrsek č. 4004 – sídlo v Sociálním domě Charbulova 86

– telefonní kontakt v době konání voleb 601 559 052

ulice: Ferrerova, Hladíkova, Charbulova 3 – 117 lichá (mimo č. 39), Charbulova 4 – 106 sudá, Churého, Klíčova, Olomoucká 2 – 40 sudá, Štolcova 80, Tržní, Vítězslavy Kaprálové, Zvěřinova

Volební okrsek č. 4005 – sídlo v Základní škole Řehořova 3

– telefonní kontakt v době konání voleb 601 559 053

ulice: Húskova lichá + č. 2, Bolzanova 1 – 30, Jiránkova, Štolcova (mimo č. 80), Charbulova 39

Volební okrsek č. 4006 – sídlo v Základní škole Řehořova 3

– telefonní kontakt v době konání voleb 601 559 053

ulice: Blatouchová, Elišky Krásnohorské, Kovácká, Přední, Řehořova, Spojka, Stinná

Volební okrsek č. 4007 – sídlo v Kulturním domě Faměrovo nám. 17

– telefonní kontakt v době konání voleb 601 559 054

ulice: Černovická, Ericha Roučky, Charbulova 131 do konce lichá, Charbulova 148 do konce sudá, Faměrovo nám., Hájecká, Havraní, Mírová, Pahrbek, Průmyslová, Skřivánčí, Smutná, Šestákova, Švédské valy, Těžební, U Svitavy, Vinohradská, Vlastimila Pecha, Wainerovo nám.

Voličem je státní občan České republiky, který nejpozději 24. září 2022 dovrší věku 18 let.

Každý občan si může po předložení občanského průkazu nebo cestovního pasu ČR zkontrolovat, zda je zapsán ve voličském seznamu, a to do 21. září 2022 do 16,00 hodin na ÚMČ Brno–Černovice, Bolzanova 1, u pí Růžičkové (přízemí, dveře č. 3 – podatelna) nebo u pí Těšíkové (II. patro, dveře č. 15).

Případné dotazy a informace k volbám vám poskytneme:

telefonicky: 548 129 834 – Pavla Těšíková, 548 129 813 – Iveta Růžičková

e-mail: tesikova.pavla@cernovice.brno.czruzickova.iveta@cernovice.brno.cz

osobně: v úřední hodiny na ÚMČ Brno-Černovice, Bolzanova 1, přízemí – dv. č. 3 nebo 2. patro – dv. č. 15.

Další podrobnější informace najdete na internetových stránkách Ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-a-senatu-2022.aspx