Volby do Poslanecké sněmovny

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se budou konat v pátek 8. října 2021 od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 do 14.00 hod.

V MČ Brno-Černovice proběhnou volby v těchto sedmi volebních okrscích:       

Volební okrsek č. 4001 – sídlo v Základní škole Kneslova 28

– telefonní kontakt v době konání voleb 601 559 051

ulice: Húskova sudá (mimo č. 2), Kneslova, Krausova

Volební okrsek č. 4002 – sídlo v Základní škole Kneslova 28

– telefonní kontakt v době konání voleb 601 559 051

ulice: Bolzanova 57, 61, 70 – 74, Cornovova, Olomoucká 146 – 176 a 61a – 111, Turgeněvova

Volební okrsek č. 4003 – sídlo v Sociálním domě Charbulova 86

– telefonní kontakt v době konání voleb 601 559 052

ulice: Bolzanova 31 – 68 (mimo č. 57 a 61), Kotkova, Olomoucká 80 – 144 sudá, Olomoucká 15 – 57 lichá, Slámova, Spáčilova, Životského 2

Volební okrsek č. 4004 – sídlo v Sociálním domě Charbulova 86

– telefonní kontakt v době konání voleb 601 559 052

ulice: Ferrerova, Hladíkova, Charbulova 3 – 117 lichá (mimo č. 39), Charbulova 4 – 106 sudá, Churého, Klíčova, Olomoucká 2 – 40 sudá, Štolcova 80, Tržní, Vítězslavy Kaprálové, Zvěřinova

Volební okrsek č. 4005 – sídlo v Základní škole Řehořova 3

– telefonní kontakt v době konání voleb 601 559 053

ulice: Húskova lichá + č. 2, Bolzanova 1 – 30, Jiránkova, Štolcova (mimo č. 80), Charbulova 39

Volební okrsek č. 4006 – sídlo v Základní škole Řehořova 3

– telefonní kontakt v době konání voleb 601 559 053

ulice: Blatouchová, Elišky Krásnohorské, Kovácká, Přední, Řehořova, Spojka, Stinná

Volební okrsek č. 4007 – sídlo v Kulturním domě Faměrovo nám. 17

telefonní kontakt v době konání voleb 601 559 054

ulice: Černovická, Ericha Roučky, Charbulova 131 do konce lichá, Charbulova 148 do konce sudá, Faměrovo nám., Hájecká, Havraní, Mírová, Pahrbek, Průmyslová, Skřivánčí, Smutná, Šestákova, Švédské valy, Těžební, U Svitavy, Vinohradská, Vlastimila Pecha, Wainerovo nám.

https://www.brno-cernovice.cz/wp-content/uploads/2021/09/257_201.pdf

Voličem je státní občan České republiky, který nejpozději 9. října 2021 dovrší věku 18 let.

Každý občan si může po předložení občanského průkazu nebo cestovního pasu ČR zkontrolovat, zda je zapsán ve voličském seznamu, a to do 6. října 2021 do 16,00 hodin na ÚMČ Brno–Černovice, Bolzanova 1, u pí Růžičkové (přízemí, dveře č. 3 – podatelna) nebo u pí Těšíkové (II. patro, dveře č. 15).

Voličské průkazy

Žádost o vydání voličského průkazu je možné podávat ode dne vyhlášení voleb

  • v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče
  • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky
  • osobně.  

Prvním dnem, kdy může nejdříve úřad předat voličský průkaz je 23. září 2021.

Konec lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu poštou nebo datovou zprávou je 1. říjen 2021.           

Konec lhůty pro osobní podání žádosti o vydání voličského průkazu je 6. říjen 2021 do 16,00 hodin.

Hlasovací lístky budou voličům doručeny nejpozději v úterý 5. října 2021. K doručení je potřeba vlastnit řádně označenou domovní schránku a být uveden ve stálém seznamu voličů. Hlasovací lístky budou také k dispozici na ÚMČ Brno–Černovice, Bolzanova 1, nebo přímo ve volebních místnostech.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů úřad městské části a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v rámci volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči své dva členy s přenosnou volební schránkou, úředními obálkami a hlasovacími lístky.

Případné dotazy a informace k volbám vám poskytneme:

telefonicky: 548 129 834 – Pavla Těšíková, 548 129 813 – Iveta Růžičková

e-mail: tesikova.pavla@cernovice.brno.cz, ruzickova.iveta@cernovice.brno.cz

osobně: v úřední hodiny na ÚMČ Brno-Černovice, Bolzanova 1, přízemí – dv. č. 3 nebo 2. patro – dv. č. 15.

Další podrobnější informace najdete na internetových stránkách Ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/volby/