VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Městská část Brno-Černovice vítá nově narozené děti mezi občany naší MČ. Vítání občánků se vztahuje na děti ve věku od 6 týdnů po narození do 1 roku, s trvalým pobytem na území městské části Brno-Černovice.

Slavnostní přivítání Vašeho děťátka mezi občany naší městské části provádíme společně, a to ve venkovních prostorách městské části.

Pokud si přejete, aby Vaše děťátko bylo uvítáno mezi občany naší městské části, stačí vyplnit přihlášku, kterou:

• naleznete na našich webových stránkách https://www.brno-cernovice.cz/formulare/ nebo

• obdržíte na podatelně, přízemí budovy Radnice MČ Brno-Černovice, Bolzanova 1

Termín vítání občánků: 20. 5. 2023

Vyplněnou přihlášku s kopií rodného listu dítěte následně osobně doručte na adresu Úřadu městské části města Brno-Černovice, Bolzanova 1, Odbor sociálních věcí a školství, kancelář č. 1, Mgr. Dagmar Souškové nejpozději do 30. 4. 2023.

O konání akce budete následně předem informováni na Vámi uvedený kontakt.

Bližší informace Vám poskytne Mgr. Dagmar Soušková, tel. 548 129 836, e-mail: souskova.dagmar@cernovice.brno.cz

Těšíme se na vás i vaše děťátko ♥️