Aktuální informace o uzavírkách a plánovaných opravách

Změna parovodu na horkovod

Oblast Zvěřinova

Termín: od 29.04.2019

Kompletní uzavírka ulice Zvěřinova, na které nebude možné parkovat. Možnost průjezdu k domům na ulici Klíčová.

Doporučujeme parkování na druhé straně ulice Zvěřinova (přes ulici Hladíkovu, u veterináře, příjezd ulicí Ferrerovou a E. Krásnohorské).

Oblast E.Krásnohorské

Uzavírka části ulice Spojka (od 1.6. 2019).

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulicích Blatouchova a Spojka

Na podzim roku 2019 budou zahájeny práce na obnově kanalizace a vodovodu. V ulici Blatouchová bude rekonstruována 431 m kanalizace a 182 m vodovodu, v ulici Spojka pak 105 m kanalizace a 101 m vodovodu. Součásti rekonstrukce kanalizace v ulici Blatouchová je rovněž provedení kanalizace před bytovými domy Elišky Krásnohorské č.o. 28, 28a a 28b, Blatouchová 3a,3b,3c, 5a, 5b a 5c a Přední 3a, 3b, 3c, 5a, 5b a 5c. Po provedení prací na podzemních sítích budou následně obnoveny veškeré komunikační plochy dotčené stavbou.
Při realizaci vlastních stavebních prací budou ulice dotčené stavební činností přístupné vozidlům složek Integrovaného záchranného systému, stejně tak bude po celou dobu zajištěn zhotovitelem přístup k dotčeným nemovitostem. Splaškové a dešťové vody budou bez přerušení odváděny do kanalizační soustavy, stejně tak bude zajištěna v dané lokalitě distribuce pitné vody s výjimkou krátkodobých odstávek způsobených nutností provedení propojení nově budovaného vodovodního řadu se stávající vodovodní sítí. Na tyto plánované odstávky budou obyvatelé upozorněni s dostatečným předstihem. Plánovaný termín dokončení stavby v letních měsících roku 2020 bude upřesněn po dokončení výběru zhotovitele, který dosud probíhá. Městská část plánuje ve chvíli budeme mít definitivní časový harmonogram uspořádat i informační setkání s občany.

Kruhový objezd Charbulova

Definitivní program bude znám po dokončení výběrového řízení na zhotovitele. Předběžný harmonogram je následující:

 • 10 – 11/2019 zahájení přípravných prací (kácení, demolice stánku …)
  přeložky kabelových sítí nutných pro provedení přeložky vodovodu. Především kabely před vjezdem do psychiatrické nemocnice.
 • 01 – 04/2020 provedení přeložky vodovodu a jeho přípojek.
  provedení přeložky kanalizace a jejích přípojek.
 • 04/2020 provedení zbývajících přeložek kabelových inženýrských sítí (vymístění původních tras z prostoru křižovatky).
 • 05-09/2020 provedení Charbulovy ulice, směrem do centra a přilehlé části okruhu s Řehořovou ulicí a západní části Charbulovy ulice do Starých Černovic.
 • následně provedení Štolcovy ulice, a přilehlé části okruhu s napojením Húskovy, vjezdu do nemocnice a východní poloviny Charbulovy ulice do Starých Černovic.
 • 09-11/2020 Dokončovací práce.
 • Termín zhotovení kompletní stavby dle zadávacího řízení 11/2020 – předpokládá se dřívější ukončení
 • Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

  on