Zveřejnění záměru – ,,Zařízení pro moření nerezových nádob, Daikin Device Czech s.r.o. v Brně Černovicích