Zveřejnění oznámení záměru EIA – Zařízení pro moření nerezových nádob, Daikin Device Czech Republic s.r.o.