Závěrečný účet MČ Brno-Černovice za rok 2021 – pokračování