Záměr zjišťovacího řízení – ,,Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy IX,X,XI“