Záměr obce – uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě, p.č. 1727