Záměr obce pronajmout pozemek pod garáží p.č. 2298