Záměr obce pronajmout část pozemku parc. č. 1691/139 v k.ú. Černovice