Záměr obce – pronájem pozemku pod garáží p.č. 1766