Záměr obce – pronájem pozemku p.č. 2542/1, p.č. 2539/12