Záměr obce – pronájem pozemku p.č. 2542/1 a část 2539/12