Záměr obce – pronájem nebytových prostor KD Charbulova 3