Záměr obce – pronájem nebytových prostor č. p. 214, list vlastnictví 2546