Záměr obce – pronájem nebytového prostoru ul. Olomoucká 144