Záměr obce – pronájem nebytového prostoru El. Krásnohorské 55