Záměr obce – pronájem centrálního hygienického zařízení