Záměr obce – pronájem části pozemku p.č. 2092/4 a p.č. 2092/5