Záměr obce – pronájem budovy č. 36/17 na pozemku 2034/1, Faměrovo n., Brno