Záměr obce – odkup – postoupení pohledávky – byt č. 1 v BD Kneslova 125/10, Brno