Záměr obce – nájemní smlouva – parkovací místo ul. Charbulova