Záměr obce – dodatek k nájemní smlouvě č. 1 – p.č.1694