Žádost o souhlas s uzavřením smlouvy na pronájem prostor školy