Výzva k podávání přihlášek žadatelů o přidělení bytu