Výzva k podávání přihlášek žadateli zapsanými v seznamu žadatelů o přidělení bytu