Výzva k podávání přihlášek žadateli zapsanými v seznamu žadatelů o přidělení bytu, byt č. 6, Húskova 1041/10, Brno