Výzva k podávání přihlášek žadateli zapsanými v seznamu žadatelů o přidělení bytu, byt č. 10, Klíčova 137/7, Brno