Výzva k podávání přihlášek o přidělení bytu – Krausova 1046/11