Výzva k podávání přihlášek o přidělení bytu – Kneslova125/10